Virtuálne preteky Štrbské Pleso 2019

Virtuálne preteky Štrbské Pleso 2019

01.05.2020 - 31.12.2020       Štrbské Pleso       www.virtualnepreteky.sk

Virtuálne preteky na vybraných trasách v regióne Štrby a Štrbského Plesa. Všetky trasy je možné absolvovať behom, chôdzou alebo NW. Svojou účasťou získate možnosť vyhrať športové hodinky GARMIN (na zaradenie do žrebovania je nutné absolvovať preteky do konca roka). Zároveň svojou registráciou podporíte značenie a údržbu tatranských bežeckých a NW trás.

Nenáročná 5,5 km trať po spevnených cestách medzi Štrbou a jej miestnou časťou

O trati Štrba - Tatranská Štrba

Trasa vedie od centra obce Štrba smerom na Tatranskú Štrbu po ulici Dr. Markušovského. Za autobusovou zástavkou pri cintoríne pokračuje vľavo celou ulicou Martina Benku až k poľu na okraji obce, kde odbočí na sever a po 150 metroch pod vodojemom pokračuje vľavo po štrkovo asfaltovej ceste smerom na západ. Cesta križuje diaľnicu a poza čerpaciu stanicu vedie na kopec na križovatku, na ktorej odbočuje na severozápad a pokračuje smerom k železnici, prechádza podchodom a pripája sa pri rybníku na cestu 3. triedy č. 144, cez ktorú prechádza a smeruje vľavo na sever po chodníku na Tatranskú Štrbu. Na konci chodníka trasa prechádza hlavnou cestou a po Železničnej ulici smeruje až k čerpacej stanici, pri ktorej prechádza cez cestu 1/18 ku kolibe Žerucha, kde je cieľ.

Dĺžka: 5,15 km
Štart trate: Štrba - Kult. dom
Cieľ trate: Štrbské Pleso - Hotel Crocus
Najnižší bod: 829 m.n.m.
Najvyšší bod: 911 m.n.m.
Celkové stúpanie: 139 m.
Celkové klesanie: 63 m.
Povrch: 70% asfalt, 30% štrk
Značenie: červené značky