Preteky:
Vyhľadávanie:
Prezentácia:

BIBKat.MenoNar.KlubŠtátPrez. Úhrada
ZiaciTOKARČÍK Daniel2003 MMŠK Kežmarok SVKNieOK
199ZiackySMOLKOVÁ Alexandra2004 FSvit SVKNieOK
Spolu: 2 Ženy: 1 Muži: 1 SVK: 2