Virtuálne preteky Tatry v pohybe 2021

Virtuálne preteky Tatry v pohybe 2021

01.08.2021 - 31.12.2021       Vysoké Tatry       www.virtualnepreteky.sk

6. ročník virtuálnych pretekov prebieha na vybraných trasách v regióne Vysokých Tatier. Všetky trasy je možné absolvovať behom, chôdzou či NW. Svojou účasťou získate možnosť vyhrať športové hodinky GARMIN (na zaradenie do žrebovania je nutné absolvovať preteky do konca roka). Zároveň svojou registráciou podporíte značenie a údržbu tatranských bežeckých a NW trás.

Všeobecné informácie/propozície:

6. ročník virtuálnych pretekov prebieha do 31.12.2021 na vybraných bežeckých/nordic walking trasách v lokalitách Vysokých Tatier. Svojou účasťou získate možnosť vyhrať skvelé športové hodinky značky GARMIN 245 a ďalšie ceny (na zaradenie do žrebovania je nutná registrácia a zaslanie záznamu trasu z ponuky virtuálnych preteky do 31.12.2021).

Základné podmienky:

  1. Registrácia na podujatie cez registračný systém tatryvpohybe.sk alebo pretekaj.sk (prelink)
  2. Absolvovanie a zaznamenanie určených trás podľa popisu v prihláške ľubovoľným GPS zariadením
    (v termíne podľa vlastného výberu, najneskôr však do 31.12.2021)
  3. Nahranie trás najneskôr do 31.12. do svojej prihlášky podľa inštrukcií, ktoré sú v nej uvedené.

Ďalšie informácie a podmienky:

Každý účastník si v rámci stanoveného obdobia môže vybrať svoj vlastný termín a trasu pretekov. Musí však pritom rešpektovať návštevný poriadok TANAPu, poveternostné podmienky a pred začiatkom svojho preteku sa s trasou dôkladne oboznámiť. Účastník sa na preteky registruje cez stránku tatryvpohybe.sk, kde si vyberie trasu a typ štartovného - základné v cene 3€ (zahŕňa spracovanie výsledkov a zaradenie do žrebovania o ceny) alebo rozšírené na vybraných trasách v cene 10€ (balíček s medailou zo série Tatry v pohybe 2021 a darčekom, spracovanie výsledkov, zaradenie do žrebovania) V prípade, že si účastník vyberie štartovné s balíčkom, môže si ho vyzdvihnúť na základe potvrdenia, ktoré obdrží po úhrade štartovného v lokalite podľa popisu k danej trase. Počet štartovných balíčkov na každej trase je limitovaný. Vyzdvihnutie balíčka je možné do 30 dní od obdržania potvrdenia (ak nie je dohodnuté inak)

Každý účastník môže absolvovať ľubovoľný počet pretekov na uvedených tratiach počas daného časového obdobia. Podmienkou je prihlásenie sa a zaplatenie štartovného a po absolvovaní trasy upload gpx súboru.
Pokiaľ niekto nedodá gpx súbor, nebude jeho výkon zaradený do  žrebovania. Je potrebné, aby každý, kto chce byť vyhodnotený a zaradený do zlosovania odmeral a nahral svoj vlastný gpx záznam. Aj v prípade, že budú trasu absolvovať spoločne viacerí, NESTAČÍ poslať jeden záznam so spoločným zoznamom ľudí.

Dodané gpx súbory budú porovnávané s trasami pretekov uvedenými vyššie.

Ceny:

Ceny bude losované zo všetkých výkonov, ktorí splnia predpísané pravidlá. Znamená to, že každý záznam prejdenia ktorejkoľvek vypísanej trasy,  má v losovaní rovnakú šancu na získanie ceny. Čím viac záznamov účastník zašle, tým väčšiu šancu má na vylosovanie. 

Hlavná cena:

športové hodinky GARMIN 245 (Žrebovanie víťaza hodiniek GARMIN z účastníkov virtuálnych pretekov za rok 2021 prebehne v januári 2022 v rámci 3.kola Zimnej bežeckej série ? )

Ďalšie ceny:

športové doplnky

Záverečné poznámky:

Pravidlá a trasy pretekov môžu byť až do začiatku pretekov dopĺňané a menené. Každý štartuje na základe vlastného rozhodnutia, rešpektuje a dodržiava Návštevný poriadok TANAP-u a pravidlá cestnej premávky. Prihlásením sa na Virtuálne preteky dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014.
Výťažok zo štartovného bude použitý na rozvoj a údržbu bežeckých trás vo Vysokých Tatrách.

 

Ako odovzdať GPS záznam?

Preteky na webstránke pretekaj.sk organizované formou Virtuálnych pretekov majú zautomatizovaný proces pre odovzdávanie zaznamenaných údajov zákazníkov.

Každý GPS záznam obsahuje množstvo údajov, predovšetkým pozície a časy jednotlivých GPS bodov, ktoré vaše zariadenie automaticky zaznamenáva. Aby ste GPS záznam mohli spracovávať aj v iných aplikáciách, existuje niekoľko formátov a aplikácii, ktoré sú dlhodobo využívané na tento účel.

Import GPS záznamu

Po uhradení vašej prihlášky Vám automaticky pridelíme virtuálne štartovné číslo a odošleme informáciu o vašej prihláške. Po otvorení prihlášky, sa vám zobrazí tlačidlo Nahrať GPS záznam pre nahratie záznamu podľa zvolenej možnosti.

Webstránka pretekaj.sk podporuje tieto možnosti

  • Automatizovaný import z aplikácie Garmin Connect
  • Automatizovaný import z aplikácie STRAVA
  • Import súboru GPX alebo TCX

Import z aplikácie Garmin Connect

Vo vašom účte pretekaj.sk alebo počas nahrávania vašej aktivity si môžete prepojiť pretekaj.sk s vašom Garmin Connect účtom. Po kliknutí na "Pripojiť k účtu Garmin" zadáte prihlasovacie údaje do Garmin Connect a po úspešnom prepojení si budete môcť pohodlne sťahovať vaše aktivity do pretekaj.sk.

Import z aplikácie STRAVA

Webstránka a mobilné aplikácie STRAVA.com nám ponúkajú možnosť pripojiť sa k vášmu účtu na strava.com a stiahnuť si vaše športové aktivity bez ďalšieho exportovania súborov.

Stačí sa prihlásiť do účtu pretekaj.sk a pripojiť konto strava.com podľa pokynov vo vašej prihláške.

Import súboru GPX alebo TCX

GPX alebo TCX súbor je univerzálny formát súboru, v ktorom sú uložené všetky údaje o aktivite. Tento súbor sa dá stiahnuť z väčšiny aplikácii. Na tejto stránke sme pre vás pripravili zoznam niekoľkých aplikácií, ktoré pretekári používajú na záznam svojho športového výkonu a preklik na návod na export GPS súboru.

Ako stiahnuť GPX alebo TCX súbor z:

Odporúčame vyskúšať aplikáciu https://tapiriik.com/ pomocou ktorej si viete synchronizovať aktivity medzi rôznymi službami a váš záznam synchronizovať napríklad s aplikáciou STRAVA.

Návody pre rôzne platformy a aplikácie:

GPX export podľa našich informácii štandardne nepodporujú:

  • hodinky Huawei Watch
  • Záznam cez Mapy.cz (export neobsahuje časy)

 Ak sa tu vaša aplikácia nenachádza, napíšte nám na [email protected]

Organizátor

ACB Slovensko, o.z.
Karpatská 3256/15
05801 Poprad
http://www.acb.sk
Kontaktovať organizátora

Virtuálne preteky Tatry v pohybe 2021